VIZE JE V SYNERGII 

 

Myšlenky vedou k činům, 

činy se promění ve zkušenosti 

a zkušenosti jsou garancí vize.

 

 

 

 

 

Reference: