Média

Společnost dlouhodobě podporuje zajímavé a obecně prospěšné projekty a sportovní aktivity.

Mimo jiné byly podpořeny tyto projekty:

Aktivita Místo Popis
Trhy s řemeslnou ruční tvorbou Mníšek pod Brdy finanční příspěvek na realizaci akce 2005, 2006, 2014, 2020, 2021, 2022 
Dílny mentálně postižených dětí Arkádie-Krupka finanční příspěvek na nákup technického vybavení 2009, 2010
Dětský domov Ústí nad Labem-Terasy finanční příspěvek na nákup bílé techniky 2010
Inside golf tour Teplice finanční příspěvek na tělesně handicapované děti 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Lyžařská školička Špindlerův mlýn finanční podpora dětského lyžování každoročně od r. 2004
Dětské SOS vesničky Praha finanční příspěvek 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020
Toulava Vletice, Krásná Hora n/Vlt. finanční podpora turistiky od roku 2015
Spolek Statek Vletice Vletice finanční podpora kultury od roku 2014
 
Podpora současných umělců např. formou sponzorských darů na vydávání publikací či hudebních nosičů, finanční podpory prostřednictvím individuálních darů či spoluorganizace výstav.
 
CD-podpora: Jindra Kejak - 2010, Vlaďka Bauerová - 2008, Konto Bariéry: Lucie Bílá - 2012, o.p.s. Život dětem: Srdci blíž - 2013
 

Koncerty: Laco Deczi 2017 - 2018, Jazzika 2019, J.Schelinger Tribute Mladen Delmo 2021