Média

Společnost dlouhodobě podporuje zajímavé a obecně prospěšné projekty a sportovní aktivity.

Mimo jiné byly podpořeny tyto projekty:

Aktivita Místo Popis
Trhy s řemeslnou ruční tvorbou Mníšek pod Brdy finanční příspěvek na realizaci akce 2005,2006,2014  
Dílny mentálně postižených dětí Arkádie-Krupka finanční příspěvek na nákup technického vybavení 2009,2010
Dětský domov Ústí nad Labem-Terasy finanční příspěvek na nákup bílé techniky 2010
Inside golf tour Teplice finanční příspěvek na tělesně handicapované děti 2012,2013
Lyžařská školička Špindlerův mlýn finanční podpora dětského lyžování každoročně od r. 2004
Dětské SOS vesničky Praha finanční příspěvek 2012,2013,2015
Toulava Vletice, Krásná Hora n/Vlt. finanční podpora rozvoje turistiky 2015
Spolek Statek Vletice Vletice finanční podpora kultury 2014,2015

 
Podpora současných umělců např. formou sponzorských darů na vydávání publikací či hudebních nosičů, finanční podpory prostřednictvím individuálních darů či spoluorganizace výstav:
 
  • Jindra Kejak – CD, 2010
  • Vlaďka Bauerová – CD, 2008
  • Konto Bariéry: Lucie Bílá – CD, 2012
  • o.p.s. Život dětem:Srdci blíž- CD, 2013